(+354) 433 5000 Fax (+ 354) 433 5001 editor@ias.is

Búvísindi 15 – 2002. Efnisyfirlit

EWA PANEK and BEATA KEPINSKA:
Trace metal (Cd, Cu, Pb, Zn) and sulphur content in soils and selected plant species of Iceland.A pilot study –
Könnun á snefilmálmum (Cd, Cu, Pb og Zn) og brennisteini (S) í íslenskum jarðvegi og mosum. – s. 3-9.

STEFANÍA NINDEL og SVEINN AGNARSSON:
Athugun á framleiðni og skilvirkni á íslenskum kúabúum 1993–1999 –
Productivity and efficiency of Icelandic dairy farmers 1993–1999. – s. 11-25.

BJARNI E. GUÐLEIFSSON and BRYNHILDUR BJARNADÓTTIR:
List of invertebrates collected in pitfall traps in hayfields and pastures in Northern-Iceland 1996–1997 –
Tegundir hryggleysingja sem söfnuðust í fallgildrur í túnum og beitilöndum á Norðurlandi 1996–1997. – s. 27-36.

BJARNI E. GUÐLEIFSSON:
Impact of long term use of fertilizer on surface invertebrates in experimental plots n a permanent hayfield in Northern-Iceland –
Áhrif langtíma áburðarnotkunar á hryggleysingja í túnum á Norðurlandi. – s. 37-49.

BJARNI GUÐMUNDSSON og BJÖRN ÞORSTEINSSON:
Geymsla heys í rúllum – áhrif þurrkstigs, hjúpþykktar og húsgeymslu á verkun heysins og varðveislu fóðurefnanna – Storage of big bale silage – the effects of dry matter, level of film cover and storage location on the silage characteristics. – s. 51-59.

SIGRÍÐUR BJARNADÓTTIR og STEFÁN AÐALSTEINSSON:
Litaerfðir íslenskra nautgripa –
Colour inheritance in Icelandic cattle. – s. 61-79.

ARNÓR SNORRASON, BJARNI D. SIGURDSSON, GRÉTAR GUÐBERGSSON, 
KRISTÍN SVAVARSDÓTTIR and ÞORBERGUR HJALTI JÓNSSON:
Carbon sequestration in forest plantations in Iceland –
Kolefnisbinding með skógrækt á Íslandi. – s. 81-93.

BJARNI HELGASON:
Lífrænn fosfór í íslenskum jarðvegi –
Organic phosphorous in Icelandic soils. – s. 95-109.

SIGURÐUR H. RICHTER:
Gastrointestinal helminths in sheep (Ovis aries) in Iceland; their prevalence, abundance and geographic distribution
Omar í meltingarvegi sauðfjár (Ovis aries) á Íslandi, tíðni þeirra, fjöldi og landfræðileg útbreiðsla. – s. 111-128.